Myślę, że warto ogłosić i rozpropagować szerzej fakt, iż miasto Nowy Sącz, które od początku XX w. nie ustawało w swoich dążeniach niepodległościowych, w sposób jednoznaczny i błyskawiczny zareagowało 9 października 1918 roku na powstanie Rady Regencyjnej w Warszawie, stanowiącej zalążek niepodległych władz Polski Odrodzonej:

"Nadzwyczajne uroczyste posiedzenie odbyła Rada miasta Nowego Sącza w dniu 9 października 1918 roku i powzięła uchwały poniżej zapisane.

Na tem posiedzeniu było obecnych 25 Członków Rady a mianowicie: 1) Burmistrz Dr Barbacki Władysław, 2. Barbacki Leon, 3. Butscher Antoni, 4. Celewicz Franciszek, 5. Dr Dudziński Jan, 6. Ks. Dr Góralik Alojzy, 7. Grassbard Jakób, 8. Jagoszewski Hieronim, 9. Hebenstreit Antoni, 10. Kampf Mojżesz, 11. Kohman Edmund, 12. Klapholz Eliasz, 13. Dr Körbel Maurycy, 14. Lax Herman, 15. Konarski Józef, 16. Nowakowski Stanisław, 17. Oleksy Wiktor, 18. Dr Pasionek Emil, 19. Pelczar Michał, 20. Rajca Walenty, 21. Dr Sichrawa Roman, 22. Soika Stanisław, 23. Dr Sterkowicz Jan, 24. Suchanek Henryk, 25. Weintraub Schaja. –
Sekretarz Rady Kózka Jan, sekretarz Magistratu. –

Do L: 17807/18. Zebrana w dniu dzisiejszym na nadzwyczajnem, uroczystem posiedzeniu uchwala Rada miasta jednomyślnie z powodu proklamacji wolnej i zjednoczonej Polski:
a. wysłać do Najdostojniejszej Rady Regencyjnej w Warszawie telegram hołdowniczy, a do ułożenia telegramu tego utworzyć komitet i powołać do niego Pp. Bielata Franciszka, Ks. Dr Cierniaka Andrzeja, Dr Wrońskiego Zygmunta, Dr Flisa Stanisława, Marszalika Walerego. Dr Płochockiego Tadeusza, Waszczyńską Stanisławę, Maciejowskiego Dominika i Suchanka Henryka;
b. urządzić uroczysty obchód, połączony z nabożeństwem, zastosowanemi do okoliczności przemówieniami, dekoracyą miasta i poruczyć zajęcie się urządzeniem tego obchodu tutaj. Komitetowi Obrony Obywatelskiej.
[podpisy: Jan Kózka – sekretarz Rady, Ks. Dr Alojzy Góralik, Dr Jan Dudziński, Dr Barbacki, burmistrz]"

Aktem politycznym była uchwała z 9 października 1918 roku, natomiast przewrót wojskowy, który ostatecznie przypieczętował fakt przejęcia władzy z rąk Austriaków, został przeprowadzony w Nowym Sączu, jak i innych miastach garnizonowych w Małopolsce, dnia 31 października 1918 roku.

Życzmy sobie abyśmy dorośli do tak pojmowanego poczucia odpowiedzialności za losy Ojczyzny! I wcale nie musimy rozbrajać Austriaków!

Leszek Zakrzewski

Zdjęcia można z tego wydarzenia miżna oglądać w galerii.

Biuro Radia Maryja

Dni dużurów:

środa - piątek: 1000-1200

informacje pod numerem:
512 801 395
500 684 218

Kontakt Radio Maryja

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
Tel.+48 797 907 667 lub +48 797 907 670
NIP 734-111-00-87
e-mail:
Numer konta bankowego Parafii 78 88110006 0000 0000 4952 0001

Festyn 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Nowi ministranci 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

I Komunia 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Maksymy św. Ignacego


Na dzień: 20 Lutego

Cytat: „Doświadczenie mnie nauczyło, że ci którzy się nad miarę długim kontemplacyom oddają, raczej się na omamienia sztańskie wystawiają, niż przed niemi zabezpieczają.”
Komentarz: Błądzi, kto rad obcych nie przyjmuje, ale wyłącznie siebie samego słucha. Świętość z zarozumiałością w parze nie chodzą; bo kto jest zarozumiały, ten nie jest pokorny. A tymczasem nie kontemplacya, lecz pokora jest niezawodną cechą cnoty. Kontemplacya, której się nad miarę oddajesz, tobie się podoba, nie Bogu; korzyści z niej nie wiele, podsyca tylko zarozumiałość, bliższą jest próżnowania, niż czynności. Owo zadowolenie z siebie, jakie ze wzniosłości kontemplacyi powstaje, dostateczną jest wskazówką, za czyją się radą przedsiębierze — za tego mianowicie, który jest ojcem pychy. Za serafina się podaje chytry diabeł, szlachetne uczucia rozbudza, szczytne tajemnice przedstawia, do najwyższych zachęca; ale na to jedynie, aby tem cięższym był twój upadek, i abyś onych liczbę pomnożył, którzy haniebnie runęli, dlatego, że pierwiej latać chcieli, nim się chodzić nauczyli. Bez pieczniej na dole.


Cytaty i  komentarze pochodzą z książki "Maksymy św. Ignacego", o. Gabriel Hevenesi SJ (1656-1715)  z roku 1886. Tłumaczenie ks. Antoni Chmielowski.
Książka zawiera wypis z duchowych nauk założyciela jezuitów na każdy dzień roku.
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
.