Na wstępie przytaczam podsumowanie poprzednich naszych dotychczasowych wieczorów. Inicjatorem cyklu naszych odczytów o „Żołnierzach Wyklętych”, przy aprobacie Ojca Proboszcza Stanisława Jopka SI, był Ojciec Jerzy Konieczny SI, który prowadził je do czerwca 2015 r. Od jesiennego spotkania w październiku 2015 r. patronuje nam Ojciec Wiesław Pawłowski SI. Poszerzyliśmy formułę o opowieści o kurierach sądeckich i w ramach części naszego przewodniego hasła, odnoszącego się do pojęcia „Ojczyzna” o historie, które działy się na naszym terenie. Pomysł formuły spotkań, układ i kolejność referatów – opracowywał prowadzący.

     Rozpoczęliśmy dnia 1 kwietnia 2014 r. od wykładu Ksiądz Władysław Gurgacz – Kapelan Wyklęty. 100-lecie urodzin Niezłomnego Jezuity. Organizatorzy: Koło (Biuro) Radia Maryja i Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy Parafii NSPJ i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Nowy Sącz, a także współorganizatorzy: Biuro Edukacji Publicznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (wieczory 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 i 25), Koło przewodników PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu (15), Pogórzańskie Koło Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Tuchowie (21). Oprawę muzyczną zawsze zapewnia nam Tomasz Wolak (poza wypadkami – choroby i konieczności oprawy Mszy św. w tym samym czasie).

W sumie nasze spotkania trwały 52 i pół godziny! Przybyło na 25 spotkań łącznie 2195 osób.

Podczas 25 spotkań:

- usłyszeliśmy 34 prelekcje z prezentacjami, wygłoszonymi przez 5 autorów (Leszek Zakrzewski – 29, Tomasz Kosecki – 2, Piotr Kazana, Janusz Niemiec i Wiesław Piprek – po 1),

- obejrzeliśmy 12 filmów (w tym 11 dzięki uprzejmości IPN o/Kraków) o łącznym czasie trwania 6 godzin 58 minut i 30 sekund,

- gościliśmy świadków historii – kpt. Stefana Kuliga i kpt. Józefa Stojka (8.03.2016 r.),

- gościliśmy reżysera filmów dokumentalnych, pana Krzysztofa Brożka,

- gościliśmy rodziny bohaterów naszych spotkań: Marię Kuczmę – siostrzenicę o. Władysława Gurgacza, Marię Krzykalską – siostrzenicę Jana Freislera, Klemensa Gucwy, Marię Stramka-Ryba – żonę Romana Stramki i jego córkę – Romanę Stramka-Kroczek, i Janusza Niemca – syna mjr Antoniego Żubryda,

      Na spotkaniu dnia 2.02.2016 r. – pokazie filmów gościliśmy „PPAN–owców” i ich rodziny: kpt. Stefana Kuliga, jego brata Stanisława Kuliga (także w PPAN), Marię Świątkowską (z d. Kulig – łączniczkę oddziału), państwo Barbarę i Józefa Koralów (ojciec p. Barbary Adam Legutko „Młodzik” był żołnierzem PPAN, skazany na 12 lat), Helenę Wiktor (z d. Maciak – członkini PPAN ps. „Konwalia”, skazana na 5 lat), Józefa i Marię Majochów, Tadeusz Pióro z żoną, Marię Lebdowiczową (bratanicę Stanisława Pióro „Emira”), Stefanię Łomnicką (z d. Pióro – bratanicę Stanisława Pióro „Emira”), Magdalenę Witowską (córkę Jana Witowskiego „Szlifibruk”), Marię Majochę żonę Jana Majochy ps. „Urban”, rodzinę Lichoniów (Jan Lichoń ps. „Janosik”, złapany na Słowacji otrzymał wyrok 15 lat), rodzinę Cabaków – m.in. Franciszek Jan Cabak syn Michała Cabaka ps. „Kuna”, syn Juliana Kowalika ps. „Kos”, Jan z żoną Marią, Antonina - siostra Adama Klimczaka ps. „Harnik”, „Sroka” oraz Gościi z Forbasów na Słowacji: córkę pani Zofii Dubielowej i cztery osoby towarzyszące (Zofia Dubielowa opiekowała się grobem obu partyzantów, zastrzelonych w zasadzce 13 sierpnia 1949 r. pomiędzy wsiami Forbasy i Nižne Ružbachy i pochowanych na cmentarzu w Forbasach Stanisława Pióro „Emira” i Adolfa Cecura „Lwa”, do czasu sprowadzenia ich szczątków w 1997 r. do Polski).

     Na spotkaniu pierwszym o. Jerzy Konieczny SI rozprowadzał cudowne medaliki z modlitwą w intencji „Żołnierzy Wyklętych”, na spotkania w 2014 r. były przygotowane materiały – odbitki ksero kieszonkowego formatu z biogramami bohaterów – przez L. Zakrzewskiego (o. Wł. Gurgacz, D. Siedzikówna „Inka”, M. Wądolny „Mściciel”, J. Kuraś „Ogień”) i w 2015 i 2014 r. przez Władysławę Masłowską (D. Siedzikówna „Inka”, H. Flame „Bartek”, H. Dekutowski „Zapora”, rtm. Pilecki – 4 rodzaje ulotek i broszura, Katyń).

     Na spotkaniu 3.06.2014 r. każdy uczestnik spotkania otrzymał reprint wydanej w 1946 r. „Pieśni o Monte Cassino”, podczas wieczoru 7.10.2014 r. rozdawaliśmy reprint odezwy prezydenta Mościckiego z września 1939 r., a 4.11.2014 r. kartki z obrazem beatyfikacyjnym bł. Ks. Jerzego Popiełuszko. Na spotkaniu 2.12.2014 r. były to kartki z listem „Warszyca” do płk. Jana Mazurkiewicza „Radosława”, teksty 21 postulatów MKS-u z sierpnia 1980 r. i obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego. Trzy razy śpiewaliśmy wspólnie kolędy – w styczniu 2015, 2016 i 2017 roku.

Zostały wygłoszone następujące prelekcje z prezentacjami multimedialnymi:

1) 1.04.2014 r. Ksiądz Władysław Gurgacz – Kapelan Wyklęty. 100-lecie urodzin Niezłomnego Jezuity (LZ),

2) 6.05.2014 r. Danuta Siedzikówna –Inka 1928-1946 (LZ), po której został wyświetlony film Inka 1946. Ja jedna zginę…

3) 3.06.2014 r. Por. Mieczysław Wądolny »Granit«, »Mściciel« 24 IX 1919 – 14 I 1947 (LZ),

4) 3.06.2014 r. Monte Cassino (LZ),

5) 7.10.2014 r. Mjr Józef Kuras »Ogień«, 15 X 1915 – 22 II 1947 (LZ).

6) 7.10.2014 r. Sądecczyzna we wrześniu 1939 r. (LZ),

7) 4.11.2014 r. Mjr Franciszek Jerzy Jaskulski »Zagończyk« 16 IX 1913 – 19 II 1947 (LZ),

8) 4.11.2014 r. Popiełuszko – droga do świętości (LZ),

9) 2.12.2014 r. Gen.bryg. Stanisław Sojczyński »Warszyc« 30 III 1910 – 19 II 1947 (LZ),

10) 2.12.2014 r. „Solidarność” – polska droga do wolności (LZ),

11) 16.01.2015 r. Kpt. Henryk Antoni Flame »Bartek«, »Grot« 19 I 1918 – 1 XII 1947 »Narodowe Siły Zbrojne« (LZ),

12) 10.02.2015 r. Rtm. Witold Pilecki »Witold«, »Druh« 13 V 1901 – 25 V 1948 »Bohater walki z dwoma totalitaryzmami« (LZ),

13) 10.02.2015 r. Nowy Sącz, styczeń 1945 – »wyzwolenie do nowej okupacji (LZ),

14) 3.03.2015 r. Mjr Hieronim Dekutowski »Zapora« 24 IX 1918 – 7 III 1949 »Cichociemny - Legenda Lubelszczyzny« (LZ),

15) 3.03.2015 r. Katyń (LZ),

16) 10.04.2015 r. Mjr Zygmunt Szendzielarz »Łupaszka« 12 III 1910 – 8 II 1951 »Ostatni dowódca Wileńskiej Brygady« (LZ),

17) 10.04.2015 r. Smoleńsk 2010 (LZ),

18) 5.05.2015 r. Ppłk Łukasz Ciepliński »Pług« 26 XI 1913 – 1 III 1951 »Ostatni prezes IV Komendy WiN« (LZ),

19) 5.05.2015 r. Żołnierze tułacze – los Polaków na Zachodzie po zakończeniu II wojny światowej (LZ),

20) 2.06.2015 r. St. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz »Rój« 25 I 1925 – 14 IV 1951 »Narodowe Zjednoczenie Wojskowe« (LZ),

21) 2.06.2015 r. Wilczęta – los rodzin i dzieci »Żołnierzy Wyklętych« w PRL-u (LZ),

22) 6.10.2015 r. Sierż. Józef Franczak »Lalek« 17 III 1918 – 21 X 1963 »Ostatni Żołnierz Niezłomny« (LZ),

23) 1.12.2015 r. Nowy Sącz podczas I wojny światowej(LZ),

24) 5.01.2016 r. Nowy Sącz na starych kartach pocztowych 1890-1939 (W.Piprek),

25) 8.03.2016 r. Kpt. Stefan Kulig »Gorol«, »Wicher« (LZ),

26) 8.03.2016 r. Kpt. Józef Adam Stojek »Gryzoń« (LZ),

27) 5.04.2016 r. Freisler: »Sądecki«, »Skowron«, »Ksawery«, »Czarny Jasio« (LZ),

28) 10.05.2016 r. Leopold Kwiatkowski (T.Kosecki),

29) 7.06.2016 r. Klemens Gucwa »Góral« (1909-1941) (P.Kazana),

30) 16.09.2016 r. Mjr. Antoni Żubryd »Zuch« (4.09.1918-24.10.1946)–legenda Podkarpacia „Samodzielny Batalion NSZ” (J.Niemiec),

31) 13.10.2016 r. Stramka (LZ i Z.Wolanin),

32) 6.12.2016 r. Kurierzy na szlakach Beskidu Sądeckiego (LZ),

33) 10.01.2017 r. Początki kolei w Nowym Sączu (LZ),

34) 14.02.2017 r. Początki sądeckiego lotnictwa (T.Kosecki).

 

Filmy emitowane podczas spotkań:

1) 6.05.2014 r. – Inka 1946. Ja jedna zginę…(czas: 84 min.).

2) 6.10.2015 r. – Ostatni…, poświęcony J. Franczakowi (czas: 23 min.).

 

3) 1.12.2015 r. – Zagończyk (prezentujący sylwetkę por. Franciszka Jaskulskiego ps. „Zagończyk”, organizatora i dowódcę „Związku Zbrojnej Konspiracji”, działającego w ramach WiN; czas: 25 min.).

4 i 5) 2.02.2016 r. – filmy: Pamiętam (bohaterami są księża zamordowani w pierwszych latach powojennych: ks. Michał Pilipiec, ks. Michał Rapacz i ks. Władysław Gurgacz; czas: 44 min.) i Zdradzeni o świcie (opowiada o tragicznych losach osób działających w Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców oraz oddziale partyzanckim „Żandarmeria”: czas: 56 min.) i spotkanie z reżyserem p. Krzysztofem Brożkiem.

6 i 7) 8.03.2016 r. – filmy: IV Zarząd WiN (opowiadał o dziejach IV Zarządu WiN, kierowanego przez doświadczonego konspiratora – mjr. Łukasza Cieplińskiego; czas: 27,5 min.) i V Komenda WiN (opowiadał o operacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego o kryptonimie „Cezary” – likwidacji łączności zagranicznej WiN; czas: 25 min.).

8 i 9) 5.04.2016 r. – filmy: Tysiąclecie kontra millenium (prezentujący historię najpoważniejszego w dziejach PRL konfliktu pomiędzy władzami a Kościołem katolickim. Jego podłożem były obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 r.; czas: 28 min.) i Kłamstwo PKWN (demaskujący mit utrwalany przez 45 lat przez komunistyczną propagandę; czas: 23 min.).

10) 10.05.2016 r. – 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej (pokazujący dramatyczne losy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, od jej przystąpienia do realizacji akcji „Burza” po jej rozbrojenie przez Armię Czerwoną; czas: 27,5 min.).

11) 7.06.2016 r. – Czerwona oberża (opowiadający historię zbrodniczej działalności grupy komunistycznej Władysława Rypińskiego ps. „Rypa”, pochodzącego z Łęgu Kościelnego w pow. płockim, kiedy po wkroczeniu Armii Czerwonej wydawali miejsca ukrywania się członków AK, mordowali żołnierzy AK, NSZ i członków PSL; czas: 28 min.).

12) 6.12.2016 r. – Komendant Olech (opowiadający historię ppor. Anatola Radziwonika ps. „Olech” – od 1945 roku komendanta Obwodu AK Szczuczyn – Lida na Nowogródczyźnie, który wraz ze swym oddziałem walczył z sowiecką władzą, aż do chwili rozbicia przez NKWD 12.05.1949 r.; czas: 27,5 min.).
 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
Tel.+48 797 907 667 lub +48 797 907 670
e-mail:
NIP 734-111-00-87
Numer konta bankowego Parafii
78 88110006 0000 0000 4952 0001

Festyn 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Nowi ministranci 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

I Komunia 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com